Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Sposoby stosowania reguł wzmocnienia

Przykłady strategii nauczania odnoszących się do prac pisemnych Wiele ćwiczeń uczniowie wykonują w formie pisemnej. Wypracowania, rozprawy, wykresy, zadania arytmetyczne, klasówki i tym podobne ćwiczenia stanowią ogromną część całej aktywności szkolnej ucznia. Wiele kontaktów osobistych, indywidualnych, jakie mamy z uczniami, odbywa się za pośrednictwem składanych przez nich prac pisemnych i naszych uwag, które na tych pracach wypisujemy. Tak więc wiele naszych starań na rzecz motywowania uczniów do zachowań związanych z uwagą, uczestnictwem i docenianiem tego co robią, odbywa się na drodze komunikacji pisemnej. Dlatego też strategie, jakie wypracowujemy w celu kształtowania pisemnych wypowiedzi uczniów, powinny wywodzić się z naszych reguł wzmacniania. Nie zawsze jednak tak się dzieje. Często sprawdzając wypracowanie ucznia, oceniamy to, czy praca jest prawidłowa i wyczerpująca zamiast ocenić sposób jej wykonania i motywację z tym związaną.

W rozdziale 13, dowiemy się nieco więcej o regułach oceniania: obecnie zajmiemy się pracami pisemnymi uczniów z punktu widzenia motywa- cji. Istnieje kilka sposobów stosowania naszych reguł wzmocnienia do strategii, które za pośrednictwem prac pisemnych umożliwiają modelowanie 27 i utrwalanie zachowań polegających na skupianiu uwagi i właściwym reagowaniu (tzn. czynnym uczestniczeniu w zajęciach). Po pierwsze, możemy uczniom zapewnić to, iż wzmocnienie – wraz z informacją zwrotną o wynikach – będzie w miarę możności natychmiastowe. Następnie, możemy „przyłapywać uczniów na tym, co dobre” w ich pracach i modelować te zachowania, których częstość lub jakość chcemy podnosić.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.