Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

STATUS W SOCJOLOGII

W języku potocznym mianem statusu określa się poziom prestiżu, bogactwa czy władzy. Socjologowie jednak używają słowa status w odniesieniu do pozycji danej osoby w strukturze stosunków społecznych. Status: „matka” określa członka struktury społecznej zwanej „rodziną”, podobnie jak „ojciec”, „córka” i „syn”. Tak samo status „dyrektora szkoły” wskazuje na pozycję zajmowaną w systemie edukacji, podobnie jak „nauczyciel”, „uczeń” czy „pedagog”. Każda z tych strukturalnych etykiet odnosi się do sieci stosunków społecznych i określa konkretne miejsce czy pozycję zajmowaną w tej sieci.

Niektóre statusy mają charakter zwrotny: „matka” wskazuje na „dziecko”, „nauczyciel” na „ucznia”. Inne oznaczają pozycję w szerszych strukturach: na przykład: „cieśla” wskazuje na pozycję zajmowaną w ogólnej strukturze zawodowej społeczeństwa i nie sugeruje związku z innym konkretnym statusem.

Ludzie mają wiele statusów społecznych (w socjologii mówi się o zestawie statusów danej osoby). Matka, córka, hydraulik, katoliczka, żona, uczennica, przyjaciółka, Amerykanka włoskiego pochodzenia, kobieta – wszystkie te określenia mogą odnosić się do jednej osoby. Niektóre z tych statusów nazywa się statusami przypisanymi: statusy przypisane nadawane są jednostce przez społeczeństwo lub grupę bez jej woli – przynajmniej na początku. Ludzie nie mogą wybierać swojej rasy, wyznania, pochodzenia etnicznego, płci, a nawet klasy społecznej. Statusy te są funkcją rodziny, w której się urodzili.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.