Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Stopień wyuczenia materiału początkowego

Stopień wyuczenia się materiału początkowego jest jeszcze jedną zmienną, której zbadaniu poświęcono kilka eksperymentów. Uzyskane w nich wyniki są na ogół zgodne i wskazują, że w miarę podnoszenia się stopnia wyuczenia materiału początkowego, wpływ transferu pozytywnego wzrasta. Przy niskim stopniu opanowania materiału obserwuje się niekiedy transfer negatywny, nawet w tych sytuacjach, w których oczekuje się transferu pozytywnego. Do takiego wniosku upoważniają badania przeprowadzane nad ludźmi, w których używano materiału słownego (Siipola i Israel, 1933: Underwood, 1951: Mandler i Heinemann, 1956: Schulman, 1967) oraz eksperymenty ze zwierzętami (Bruner, Mandler, 0’Dowd i Wallach, 1958: Reid, 1953). Szczególnie interesujące badania w tym zakresie przeprowadził Postman (1962). Miały one na celu bardziej dokładną analizę warunków współwystępują- cych ze stopniem opanowania materiału początkowego, powodujących zmianę nie tylko wielkości, lecz i kierunku transferu. Materiałem stosowanym w tym eksperymencie były 4 listy składające się z 10 par słów sensownych, wybranych ze skali Haagena. Stopień podobieństwa materiału początkowego i testowego zmieniano w następujący sposób: 1) W liście testowej nie występowały ani bodźce, ani reakcje materiału początkowego (SR – Sj Rj)., 2) Materiał testowy składał się z bodźców materiału początkowego i nowych reakcji (SR – SRj) 3) W materiale testowym zastosowano nowe bcdźce i reakcje materiału początkowego (SR – S! R). 4) Materiał testowy składał się z bodźców i reakcji występujących w materiale początkowym, lecz zestawionych w sposób przypadkowy (SR – zm Rzm).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.