Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Stopniowe doroślenie młodocianych

Wśród czynników doprowadzających do zmniejszenia roli domu i rodziców należy niewątpliwie wymienić fakt stopniowego- doroślenia młodocianych. Szybko postępujący rozwój fizyczny, pociągający za sobą wysoki stopień sprawności motorycznej, siły i zręczności, jak również zmiany w proporcjach ciała, upodabniają młodzież już zewnętrznie bardziej do ludzi dorosłych niż do- dzieci. Szybki rozwój psychiczny, zwłaszcza umysłowy, daje młodzieży poczucie dużej sprawności i orientacji w otaczającym świecie. Wszystko to sprawia, że proporcjonalnie do swoich możliwości młodzież odczuwa dużą potrzebę samodzielności, stara się jak najbardziej uniezależnić się od dorosłych, przyjmując wszelkie ograniczenia objawami niechęci i buntu.

Jako przykład można przytoczyć wyniki badań B. Z a z z o (1972), w których stwierdzono powszechną wśród młodzieży francuskiej dążność do swobody i niezależności. Dążenie to przejawia się w próbach wyzwolenia się spod opieki rodzicielskiej i opozycji wobec więzów nakładanych przez rodzinę. Autorka stwierdza: „Młodzież zgłasza potrzebę wyjścia z ograniczonego kręgu życia rodziny i bardziej lub mniej gorąco przeciwstawia’się władzy rodziców, która jej to utrudnia” (s. 315). Z badań tej autorki wynika, że żądania większej autonomii są charakterystyczne dla całej młodzieży, choć różnią się stopniem nasilenia w różnych grupach: stanowią też częste (od 30 do 40% wszystkich przypadków) źródło nieporozumień i konfliktów (s. 294). Jest jednak rzeczą interesującą, że skłonność do przyznawania tej autonomii przez rodziców zależy od sytuacji młodzieży. Młodzieży uczącej się zawodu (szkoły pedagogiczne, uczniowie zawodu) rodzice łatwiej przyznają nowe uprawnienia. Młodzież szkół licealnych, której perspektywy zawodowe są bardzo odległe i zależność ekonomiczna od rodziny zapowiada się na dłużej, jest przez rodziców bardziej krępowana. Wobec wydłużonego przez naukę okresu dorastania tej młodzieży rodzice skłonni są traktować ją na prawach dzieci. Stąd protest licealistów przeciwko prawowitości opieki rodzicielskiej jest najsilniejszy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.