Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Symbolizm w interakcjonizmie

Teoria symbolicznego interakcjonizmu wskazuje na szczególny wpływ, jaki mają interakcje społeczne na zachowania poszczególnych jednostek. Cieślak (1989 s. 26) przedstawił to następująco: „Każda z interakcji społecznych niesie określone znaczenie dla jej uczestników. Poprzez interakcje z innymi ludźmi człowiek tworzy sobie swój własny obraz otaczającego go świata i siebie samego. Obraz nas samych w dużej mierze jest uzależniony od tego, jak naszym zdaniem inni nas widzą, a szczególnie jak widzą nas i oceniają osoby znaczące”.

Symbolizm w interakcjonizmie wskazuje na sposób wymiany przekazów komunikacyjnych, czyli symboli werbalnych i niewerbalnych (słów i gestów) między członkami systemu rodzinnego. Proces komunikacji ma więc kluczowe znaczenie w procesie interakcji. Symbolizm wskazuje również na to, że partnerzy będący w interakcji nawzajem odczytują znaczenie swoich działań (por. Blumer 1969: Hałas 1991 s. 51 i nn.).

Centralnym pojęciem w tej teorii jest termin „znaczenie” (meaning). By zrozumieć zachowanie człowieka w określonej sytuacji, niezbędnym jest uwzględnienie, jak ta sytuacja jest postrzegana, oceniana i interpretowana. Znaczenia tworzone są w procesie interakcji społecznych. Wymiana komunikatów (werbalnie i niewerbalnie) dokonuje się tu w sposób uwzględniający świat, rzeczywistość systemu, w którym komunikat jest przekazywany (roli, w jakiej funkcjonuje jednostka, jej empatii).

Również koncepcja „roli” rozwinęła się na gruncie symbolicznego inter- akcjonizmu. Sytuacja społeczna wyznaczona jest przez status i role uczestników interakcji. Rolę odnosi się tu do „Ja społecznego” (social me). Własna rola jest stabilizowana lub modyfikowana w trakcie interakcji społecznych, w wyniku sprawdzania posiadanej koncepcji partnera. Ocena innych oraz wyobrażenia, jak inni nas spostrzegają i oceniają, antycypowanie reakcji innych na nasze zachowanie prowadzi do przyjmowania określonych ról (Cieślak 1989 s. 26 i nn.).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.