Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Tematyka ulepianek dzieci w dalszych fazach wieku przedszkolnego

Inne jormy twórczości plastycznej dzieci to ulepianki z gliny lub plasteliny, wycinanki, wydzieranki itp. Obszerhe studium dotyczące tych wytworów w młodszej fazie przedszkolnej opracowała M. Parnowska- Kwiatowska (1960a). Na podstawie analizy 1614 ulepianek z gliny, wykonanych przez dzieci 3 – 4-letnie, autorka stwierdziła, że już w tej fazie dzieci przejawiają dużą pomysłowość i żywą wyobraźnię w tematyce ulepianek, jakkolwiek bogata treść wytworów konkretyzuje się jeszcze w dość prymitywnej formie. Przeważa forma jednoczęściowa nad wielo- częściową (np. człowiek – to pionowo stojący wałek z gliny). Oprócz globalnie uproszczonych postaci dzieci posługują się też formą ułamkową, tj. przedstawiają tylko zasadniczą część przedmiotu, pomijając drobniejsze, choć istotne szczegóły (np. dziecko lepi wiśnie jako kulki bez ogonków). 60% ulepianek chłopców i 62% ulepianek dziewczynek z najmłodszych grup przedszkolnych zaliczono do form prymitywnych: manipulacyjnych (zależnych od bezpośredniego kontaktu ręki dziecka z tworzywem) i odpodstawnych (ukształtowanych dzięki styczności materiału z podłożem). Pozostałych 40% i 38% – to wytwory bardziej dojrzałe, o formach geometrycznych lub giętkich, często wymodelowane z jednego kawałka gliny.

W dalszych fazach wieku- przedszkolnego wzbogaca się tematyka ulepianek dzieci. Wzrasta liczba wytworów przedstawiających postacie ludzi i zwierząt. Dzieci odtwarzają już coraz więcej tematów złożonych, za pomocą kilku elementów obrazują jakąś scenę, akcję. Ulepianki dzieci w starszych grupach przedszkolnych są też w pełni trójwymiarowe. Oczywiście, dzieci aktywne, pomysłowe i zręczne, które można nazwać bardziej zdolnymi, konstruują wytwory dojrzale wcześniej niż dzieci mniej zdolne i mniej sprawne motorycznie1S.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.