Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

TEORIE PSYCHOSPOŁECZNE: ADLER, FROMM, HORNEY I SULLIVAN CZ. II

Spośród nich Alfreda Adlera można uważać za pioniera tej „nowej psychospołecznej orientacji”, ponieważ już w 1911 roku zerwał z Freudem z powodu odmiennych poglądów na zagadnienie seksualności i przystąpił do rozwijania teorii, w której dwoma głównymi filarami pojęciowymi stały się zainteresowanie społeczne i dążenie do wyższości. Taki autorytet, jak Fromm przyznaje, że Adler był pierwszym psychoanalitykiem, który kładł nacisk na społeczną w zasadzie naturę człowieka. Później Horney i Fromm wystąpili ostro przeciw silnemu uwypuklaniu roli popędów w psychoanalizie, podkreślając doniosłe znaczenie zmiennych psychospołecznych dla teorii osobowości. I wreszcie Harry Stack Sullivan w swej teorii relacji interpersonalnych dokonał konsolidacji stanowiska, jakie reprezentuje teoria osobowości oparta na procesach społecznych. Aczkolwiek każda z tych teorii ma własne odrębne założenia i pojęcia, to jednak istnieją między nimi liczne analogie, na które wskazywali różni autorzy (James, 1947: Munroe, 1955: Ansbacher i Ansbacher, 1956).

Dokonany przez nas wybór głównej postaci tego rozdziału, H.S. Sullivana, wynika przede wszystkim z przekonania, że ujął on swe idee w system pojęciowy na wyższym poziomie i dzięki temu uzyskał znacznie szerszy wpływ jako teoretyk. Sullivan był bardziej niezależny od dominujących doktryn psychoanalitycznych: aczkolwiek początkowo posługiwał się freudowską aparaturą pojęciową, w swych późniejszych pracach rozwinął system teoretyczny, który różnił się znacznie od freudowskiego. Sullivan był pod silnym wpływem antropologii i psychologii społecznej. Z drugiej strony sposób myślenia zarówno Horney, jak i Fromma mieścił się z powodzeniem w ramach psychoanalizy: u Adlera, chociaż był on odstępcą od szkoły freudowskiej, przez całe życie widoczne były jego wczesne związki z Freudem. Fromma i Horney określa się zwykle jako rewizjonistów lub neofreudystów, aczkolwiek Fromm sprzeciwia się tym etykietkom. Żadne z nich nie podjęło próby stworzenia nowej teorii osobowości, uważali raczej, że ich rola polega na odnowieniu i szczegółowym opracowaniu starej teorii. Sullivan był w znacznie większym stopniu nowatorem. Był on wysoce oryginalnym myślicielem, który przyciągnął dużą grupę oddanych uczniów i stworzył to, co niekiedy określa się jako nową szkołę psychiatrii.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.