Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Testy standaryzowane nauczyciela cz. III

Podręcznik załączony do testu standaryzowanego opisuje zazwyczaj właściwy sposób posługiwania się nim i tkwiące w nim ograniczenia. Ponadto podaje poziomy rzetelności jego wyników dla rozmaitych grup normatywnych. Jeżeli będziemy się posługiwać testem w sposób zamierzony przez autorów i postępować zgodnie z instrukcjami jego stosowania, obliczania wyników i interpretacji, to zrobimy wszystko co możliwe do zagwarantowania jego trafności i rzetelności. Decydując się na przeprowadzenie testu standaryzowanego powinniśmy sobie jednak w pełni uświadomić, że w rzeczywistości daje on nam pewne oszacowanie tego, co chcemy zmierzyć. Wiele testów w istocie nie stanowi adekwatnych miar. Jeżeli pominiemy ten fakt i zastosujemy test „na silę”, popełnimy błąd.

Jeżeli nie jesteś pewien, czy zastosować dany test w określonym celu, powinieneś zasięgnąć dodatkowych informacji o jego technicznych właściwościach. Dobrym ich źródłem jest publikacja pt. Seventh Mental Measurements Yearbook (1972). Możesz się też skontaktować z osobami obeznanymi z doborem i zastosowaniem standardowych testów, np. z pracow- nikami uniwersyteckich katedr psychologii wychowawczej lub z osobami odpowiedzialnymi za program badań testowych w Twoim okręgu szkolnym.

Podręczniki większości testów standaryzowanych podają wprawdzie opis ich technicznych właściwości i zawierają wskazówki dotyczące posługiwania się nimi, lecz pomijają zazwyczaj ogólne założenia, na których opiera się konstrukcja danej klasy testów (np. testów inteligencji). W naszej pracy szkolnej poświęcamy wiele uwagi zachowaniom poznawczym dzieci i ich inteligencji, co wyraża się również w próbach ich pomiaru i modyfikacji.

Poza tym, zgodnie z poznaną w rozdziale 2. regułą nadrzędną, nasze założenia dotyczące charakteru danego zjawiska są ściśle związane z naszymi poczynaniami wobec niego. Słusznie więc staramy się zrozumieć założenia leżące u podstaw konstrukcji standaryzowanych testów przeznaczonych do pomiaru inteligencji oraz możliwe implikacje tych założeń dla naszej pracy nauczycielskiej.

Starożytne założenie dotyczące rozkładu zróżnicowanych zdolności umysłowych

Podstawowe założenie, na którym opiera się testowe badanie inteligencji Jak pamiętamy z przytoczonego na wstępie tego podrozdziału przykładu testu staroegipskiego, jego użytkownicy przyjmowali pewne podstawowe nałożenie dotyczące abstrakcyjnej cechy badanych osób – konstruktu zwanego zdolnościami umysłowymi. Zakładali też, że obmyślone przez nich zadanie było trafnym i rzetelnym sprawdzianem obecności lub braku takiego natężenia tej cechy, które stanowi konieczny warunek kierowania własnymi sprawami i odpowiedzialnego współżycia z innymi ludźmi. W teście tym w sposób ukryty zawierało się też przekonanie, że wszyscy ludzie posiadają tę cechę w pewnym stopniu, lecz nie u każdego jest ona równie silnie wyrażona.

Przekonanie to było oczywiście zgodne z doświadczeniem, ponieważ wywodziło się z nieformalnych obserwacji tego, jak różni ludzie radzą sobie w codziennym życiu. Inaczej mówiąc — przekonanie to pochodziło z doświadczenia.

To starożytne założenie dotyczące rozkładu zróżnicowanych zdolności umysłowych jest wciąż aktualne, choć przeznaczone do ich pomiaru testy są założenie testów obecnie znacznie bardziej szczegółowe. Część zadań pozostała w gruncie inte,igencJI rzeczy taka sama, ale dodano wiele nowych, dzięki czemu uzyskiwane dotyczy- wyniki mówią nie tylko, czy dany człowiek posiada określoną cechę w pewnym stopniu, lecz także „o ile ma jej więcej” czy „mniej” niż inni.

Jako nauczyciele musimy rozumieć to leżące u podstaw testów inteligencji założenie, mimo że sami nie zajmujemy się na ogół ich konstruowaniem. Często jednak przeprowadzamy takie testy z naszymi uczniami lub przynajmniej korzystamy z ich wyników, a zgodnie ze sformułowaną w rozdziale 2. regułą nadrzędną, nasze przekonania, niezależnie od ich słuszności, mają wpływ na nasze postępowanie. Doskonały zarys społecznej i politycznej historii testowego badania zdolności umysłowych przedstawia Lee Cronbach (1975) w pracy Five decades of public controversy over mental testing („Pięćdziesiąt lat sporów wokół testowego badania zdolności umysłowych”).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.