Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Transformacje energii

Sullivan przyznaje, że nie wie, w jaki sposób odbywa się to przekazywanie, aczkolwiek prawdopodobnie dochodzi ono do skutku dzięki jakiemuś rodzajowi procesu empatycznego, którego charakter nie jest jasny. Ten lęk przekazywany przez matkę powoduje, że inne obiekty w bliskim otoczeniu zostają również „naładowane” lękiem wskutek działania parataktycznej formy kojarzenia doświadczeń sąsiadujących ze sobą w czasie. Na przykład sutek matki zmienia się w „zły” sutek, który wywołuje u niemowlęcia reakcję unikania. Niemowlę uczy się unikać czynności i obiektów, które wzmagają lęk. Gdy niemowlę nie może uniknąć lęku, wykazuje skłonność do zasypiania. Ten dynamizm „sennego zobojętnienia” (somnolent detachment), jak nazywa go Sullivan, stanowi odpowiednik apatii, która jest dynamizmem wzbudzanym przez nie zaspokojone potrzeby. W gruncie rzeczy tych dwóch dynamizmów nie można rozróżnić w sposób obiektywny. Sullivan stwierdza, że jednym z wielkich zadań stojących przed psychologią jest wykrycie podstawowych źródeł lęku w stosunkach interpersonalnych, zamiast próbować uporać się z symptomami wywoływanymi przez lęk.

Energia podlega transformacji przy wykonywaniu pracy. Pracą mogą być czynności zewnętrzne angażujące mięśnie prążkowane ciała lub czynności umysłowe, takie jak spostrzeganie, zapamiętywanie i myślenie. Celem tych zewnętrznych lub wewnętrznych czynności jest redukcja napięcia. Są one w wielkiej mierze uwarunkowane przez społeczeństwo, w którym wychowywana jest dana osoba. „Badając swoją przeszłość każdy może odkryć, że systemy napięć i transformacje energii, które składają się na jego życie, są w naprawdę zadziwiającym stopniu określone przez sposób wychowania go do życia w danym społeczeństwie” (1950, s. 83).

Sullivan nie uznaje poglądu, że popędy są ważnymi źródłami motywacji ludzkiej, ani nie akceptuje freudowskiej teorii libido. Jednostka uczy się zachowywać w określony sposób w wyniku interakcji z ludźmi, a nie dlatego, że wyposażona jest w wewnętrzne imperatywy skłaniające ją do pewnego rodzaju działań.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.