Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Typ wyższych czynności nerwowych i temperament

Rozumiemy indywidualny styl jako sposób skutecznej realizacji aktywnej, twórczej postawy wobec działania przy posiadaniu wystarczających wiadomości, umiejętności i nawyków. W ten sposób, w odróżnieniu od koncepcji N. S. Lejtesa, problematyka indywidualnego stylu wykracza poza temperament i wiąże się ściśle z problemem zdolności, występując jako jeden z najbardziej ogólnych składników zdolności. Sądzimy, że tego typu badania indywidualnego stylu są jednym z trafnych i owocnych sposobów syntetycznego podejścia do badania zdolności jednostki.

Typ wyższych czynności nerwowych i temperament oczywiście nie przesądzają bezpośrednio o poziomie rozwoju zdolności umysłowych. Ale też właściwości temperamentu nie są obojętne dla kształtowania się zdolności. Dzięki typologicznie uwarunkowanym różnicom w dynamice przebiegu procesów nerwowych warunki skuteczności działania są – subiektywnie – różne dla różnych ludzi. Sztywna reglamentacja warunków działania, podobnie jak i ścisła algorytmizacja sposobów wykonania zadania, doprowadzają do tego, że właściwości temperamentu mogą rzeczywiście stać się „dodatnimi” bądź też „ujemnymi”.

W świetle naszego problemu badań, cel inwentaryzacji indywidualnych właściwości typologicznych uczniów polega nie tyle na zmianie właściwości temperamentu i „stworzeniu umiejętności kierowania nimi”, ile na konieczności zabezpieczenia uczniom takich warunków pracy, które najbardziej sprzyjają zarówno przejawianiu się ich właściwości wrodzonych, jak i kształtowaniu się odpowiedniego indywidualnego stylu działania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.