Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

TYPY UKŁADU NERWOWEGO CZ. II

Badania prowadzone w dziedzinie typologii nie doprowadziły dotychczas do wyników jednoznacznych: raczej wskazują istniejące problemy niż możliwe do przyjęcia rozwiązania. W tej sytuacji w opracowaniu niniejszym ograniczymy się do tego, co wynika z koncepcji Pawłowa, tym bardziej że nawiązuje się do niej w klasyfikacji typów wyższych czynności nerwowych, spotykanych u dzieci (Krasnogorski, 1954, 1958), czyniąc jedynie niewielkie modyfikacje i uzupełnienia. Uwzględnimy je w przedstawionych charakterystykach.

Typ silny zrównoważony żywy charakteryzują przeważające stany optymalnej pobudliwości. Obniżenie pobudliwości, wywołane nawet silnymi i długo trwającymi bodźcami, ustępuje na ogół miejsca po krótkim odpoczynku stanowi pobudliwości optymalnej. Reakcje bezwarunkowe regulowane są i równoważone czynnościami kory mózgowej. Mimo normalnej siły reakcji bezwarunkowych, czynności popędowe podlegają kontroli, zachowanie cechuje plastyczność, istotną rolę odgrywają w nim czynniki środowiskowe. Procesy korowe wykazują dużą ruchliwość. Odruchy warunkowe wytwarzają się u przedstawicieli, tego typu stosunkowo szybko po niewielkiej liczbie połączeń bodźca warunkowego z bezwarunkowym. Siła reakcji odpowiada sile bodźców, ponadto odruchy odznaczają się znaczną regularnością. Przy braku wzmocnień szybko wygasają, szybko jednak również odnawiają się w wyniku ponownego zastosowania wzmocnienia. Inne reakcje hamulcowe także wytwarzają się szybko i cechują się dużą siłą i stałością.

U dzieci należących do tego typu rozwój mowy przebiega zazwyczaj prawidłowo. Związki drugosygnałowe wytwarzają się szybko. Dzieci te mówią zwykle głośno, prędko i płynnie. Zachowanie ich odznacza się ogólną ruchliwością, żywość reakcji dzieci tego typu nie sprawia jednak poważniejszych trudności wychowawczych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.