Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Uczenie się nowych reakcji na stare bodźce

Przedstawione tutaj przypadki transferu występującego w uczeniu się nowych reakcji na stare bodźce mogą służyć za przykład generalizacji reakcji, zjawiska, które przejawia się, gdy sytuacja bodźcowa skojarzona z określoną reakcją wywołuje również inne reakcje skojarzone w jakiś sposób z reakcją pierwotną.

Podsumowując wyniki badań, w których zmieniano stopień podobieństwa bcdźców i reakcji obu materiałów obserwując, jak zabieg ten wpływa na wielkość i kierunek transferu, możemy stwierdzić, że w toku uczenia się reakcji materiału początkowego na nowe bodźce występuje transfer pozytywny. Uczenie się reakcji innych niż początkowe na bodźce materiału początkowego sprzyja wystąpieniu transferu negatywnego. Zarówno efekt negatywny transferu, jak i efekt pozytywny wzrasta w miarę zwiększania się podobieństwa bodźców. Wielkość zatem transferu zależy od podobieństwa bodźców. O tym, czy transfer będzie miał wpływ pozytywny czy negatywny, zadecyduje podobieństwo reakcji. Rola, jaką odgrywa podobieństwo reakcji, nie jest jeszcze dostatecznie zbadana, jakkolwiek istnieją dowody na to, że stanowi bardzo ważny czynnik oddziaływający na transfer w uczeniu się materiału słownego (Budohoska i Sierpińska, 1970: Underwood, 1951).

Opierając się na wynikach relacjonowanych badań, na ogół zgodnych z wynikami eksperymentów dotyczących proaktywnego i retroaktywnego hamowania (patrz s. 243 i dalsze), kilku autorów próbowało sformułować bardziej precyzyjnie wnioski dotyczące omawianej zależności przedstawiając ją również graficznie (Osogood, 1949, Woodworth i Schlosberg, 1963). Zrelacjonujemy je w rozdziale poświęconym hamowaniu retroaktywnemu (s. 250).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.