Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Wielki autorytet nauczyciela

Dzieci dobrze przygotowane do szkoły wykazują od pierwszych dni pobytu w niej pozytywne i silnie manifestujące się postawy wobec wszystkich składników sytuacji szkolnej, ale czołowe wśród nich miejsce zajmuje nauczyciel.

Na przykład uczeń kl. I, zapytany, co myśli o swojej wychowawczyni, odpowiedział: „Nasza pani jest najlepsza: na pierwszym miejscu kocham mamę, na drugim tatusia, a na trzecim’naszą panią – siostrę kocham na czwartym miejscu” (wylicza na palcach). 2 wywiadu domowego o tym uczniu wiadomo, że to, co mówi i poleca wychowawczyni, jest najważniejsze: „wierzy jej ślepo i zdanie rodziców się nie liczy”. Gdy ojciec chłopca przyniósł kredki, które Romkowi były potrzebne w szkole, chłopiec nie chciał ich przyjąć, „bo pani kazała kupić inne”. Mimo wielu argumentów i zabiegów „strategicznych” ojca dziecko przyjęło kredki dopiero wówczas, gdy wychowawczyni stwierdziła, że są również dobre.

Wielki autorytet nauczyciela sprzyja i może być przez niego aktywnie wykorzystany do kształtowania i utrwalania w dzieciach wysokiej motywacji do uczenia się i pozytywnych społecznie cech charakteru.

W wypadkach postaw negatywnych zdarza się, że są one uogólnione i rozciągają się na wszystkie elementy i sytuacje szkolne, obniżając i możliwości uczenia się, i wyniki pracy dziecka w szkole, ale zdarza się, iż wybiórczo dotyczą pojedynczych składników sytuacji szkolnych. Takie zróżnicowanie postaw .dokonuje się w toku nauki i kontaktów dziecka ze szkołą.

Na przykład uczeń kl. IV jest chłopcem o wyraźnych negatywnych postawach społecznych.-nie przyjaźni się z nikim i nikt w klasie go nie lubi. Jest silny i agresywny- tyranizuje inne dzieci. Uczeń ten oświadczył w rozmowie, że nikogo, w kla- .sie nie lubi. Potwierdza to wychowawczyni i rodzice, którzy zastanawiają się, czy nie zmienić chłopcu szkoły. Mimo takiej społecznej sytuacji chłopiec uczy się dobrze 3 stwierdzać „Lubię wszystkie .przedmioty, a najbardziej matematykę”. „Matematyka będzie mi potrzebna, jak wstąpię do szkoły lotniczej”.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.