Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Wnioski z badań i eksperymentów nad dojrzewaniem

Analogiczny eksperyment małżonków H a y e s27 z wychowywaniem w domu „po ludzku” szympansicy Viki potwierdził obserwację Kelloggów, że szympans, wychowany w takich warunkach, może wyuczyć się wielu czynności „ludzkich”, do których sam nie byłby zdolny. Możliwości te jednak są genetycznie ograniczone, np. szympansa można nauczyć wymawiania ze zrozumieniem prostych słów („mama”, „papa” itp.), ale nie potrafi się on wyuczyć nawet krótkich zdań (Budohoska, 1972, s. 37). Najważniejsze wnioski płynące z tych wszystkich badań i obserwacji można by skrótowo sformułować w następujący sposób (Munn, 1955, s. 200)«:

– dojrzewanie jest ważnym czynnikiem, który należy uwzględniać przy rozpatrywaniu rozwoju zachowania się dzieci, ale nie jest to czynnik jedyny:

– wiele reakcji zjawia się bez ćwiczenia czy zachęty ze strony dorosłych, jakby zależały od spontanicznej (selj-initiated) aktywności dziecka, ale dla pierwszego pojawienia się specyficznych czynności sensomo- torycznych (chwytanie pod kontrolą wzroku, siadanie, stanie itp.) potrzebna jest pewna doza ćwiczenia:

– specjalne ćwiczenie (trenowanie) ma bardzo mały (lub żaden) wpływ na tempo tworzenia się i charakter prostych reakcji filogenetycznych, ale brak ćwiczenia, nawet w reakcjach filogenetycznych, tylko do pewnego czasu nie przeszkadza rozwojowi:

– specjalne ćwiczenie ma wyraźny wpływ na kształtowanie się i charakter reakcji ontogenetycznych, włącznie z postawami współdziałania, zaufania itp.:

– specjalne ćwiczenie jest skuteczne w zmienianiu tempa rozwoju i charakteru reakcji tylko wtedy, gdy te zależą od wyższych ośrodków korowych:

– skuteczność ćwiczenia lub specjalnego treningu jest proporcjonalna do stopnia dojrzałości odpowiednich mechanizmów.

– Do tych wniosków Munna można by jeszcze dodać, że:

– rola dojrzewania, i ćwiczenia jest nie tylko różna dla rozwoju różnych czynności i funkcji organizmu, ale zmienia się także z wiekiem:

– dojrzewanie dostarcza podstaw dla uczenia się, ale bez uczenia się, w wyniku samego tylko dojrzewania, rozwój nie byłby możliwy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.