Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

WSPÓŁCZESNA RODZINA AMERYKAŃSKA

Nie ma wątpliwości co do tego, że współczesna rodzina amerykańska znacznie się różni od tej, która funkcjonowała jedno lub dwa pokolenia wstecz. Zajmiemy się teraz opisem modelu rodziny, jaki istnieje w Stanach Zjednoczonych.

Rodzina amerykańska jest monogamiczna – poślubiamy tylko jedną osobę w danym czasie. Dzisiejsza Ameryka jest bardziej tolerancyjna niż kiedyś i z pewnością zawiera się więcej małżeństw między przedstawicielami różnych grup i klas społecznych. W większości jednak jesteśmy społeczeństwem endo- gamicznym, to znaczy wybieramy zazwyczaj osobę z tej samej grupy rasowej, etnicznej i religijnej i z tej samej klasy społecznej. Wybór partnera jest na ogół sprawą indywidualną i opiera się na wzajemnej zgodzie. Nowożeńcy wybierają zwykle nowe miejsce zamieszkania (neolokalne), chociaż zdarza się, że niektóre młode pary oczekują pomocy finansowej od rodziców i mieszkają w ich domu. Amerykański system pochodzenia jest bilateralny: model sprawowania władzy w rodzinie jest coraz częściej egalitarny, choć niektóre rodziny są nadal patriar- chalne (lub matriarchalne w niektórych subkulturach).

Znaczną liczbę funkcji spełnianych pierwotnie przez rodzinę przypisano ostatnio, przynajmniej w części, innym instytucjom społecznym. Proces socjalizacji, na przykład, odbywa się również w szkole, a szczególnie w przedszkolach i ośrodkach opieki dziennej. Nad bezpieczeństwem obywateli i ich zdrowiem czuwają policja, sądy, służba zdrowia oraz rządowe programy opieki zdrowotnej. Podstawowe funkcje: zaspokajanie potrzeby intymności, regulacja życia seksualnego i określanie pozycji społecznej, nadal należą do rodziny. W istocie liczba funkcji spełnianych przez rodzinę w Stanach Zjednoczonych zmalała w ciągu ostatniego stulecia, czyniąc z niej instytucję bardziej wyspecjalizowaną niż niegdyś.

Liczba zawieranych małżeństw wzrosła w latach 1976-1985, chociaż w ciągu ostatnich kilku lat minimalnie zmalała. Wiek, w którym zawiera się pierwsze małżeństwo, wzrósł do trzydziestu lat. Znacznie wzrosła liczba rozwodów. Wydaje się, że wszystkie te tendencje są znakiem zasadniczych przemian we współczesnych modelach amerykańskiej rodziny i małżeństwa: związki małżeńskie zawiera się później i więcej z nich się rozpada niż kiedyś. Czy jest to zjawisko sygnalizujące schyłek instytucji rodziny? Sondaże opinii publicznej dowodzą, że Amerykanie przeważnie deklarują chęć zawarcia związku małżeńskiego, a więc odpowiadają na powyższe pytanie przecząco. Liczba powtórnie zawieranych małżeństw pozostaje nadal duża. Biorąc to wszystko pod uwagę, należy stwierdzić, że obserwowane tendencje sugerują znaczne zmiany w modelu rodziny amerykańskiej, ale nie oznaczają jej upadku.

Amerykanie uznawali zwykle miłość romantyczną za zasadniczy czynnik decydujący o zawarciu związku małżeńskiego. Tym, co odróżnia miłość ro- mantyczną od miłości do rodziców, przyjaciół, umiłowania wolności, Boga, a nawet uwielbienia deseru lodowego, jest namiętność i troska (Turner i Helms, 1988). Namiętność dotyczy wzajemnej fascynacji kochanków, ich wzajemnego zaabsorbowania i poczucia „wyłączności”, które sprawia, że ich związek jest ważniejszy od innych. Dużą rolę odgrywa również element „pożądania seksualnego”, pragnienie fizycznej bliskości z ukochaną osobą. Troska wiąże się z chęcią ofiarowania drugiej osobie tego, co najlepsze, poświęcania się dla niej i obrony jej spraw.

Dlaczego romantyczna miłość jest tak istotna? Goode (1959) twierdzi, że zapewnia ona wsparcie emocjonalne, pomaga młodym ludziom rozluźnić więzi z rodzicami, skłania do małżeństwa i stanowi społecznie zaakceptowaną formę zaspokajania potrzeb emocjonalnych i seksualnych.

Chociaż miłość jest wytworem kulturowym, większość z nas uznaje ją za zjawisko całkowicie naturalne. Miłość jest centralnym tematem w książkach, sztukach, filmach, operach mydlanych i muzyce: chociaż na decyzję o małżeństwie (a także na jego powodzenie) wpływają względy praktyczne, większość Amerykanów nie wyobraża sobie małżeństwa bez miłości romantycznej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.