Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

WSPÓŁCZESNA TEORIA PSYCHOANALITYCZNA

Co się działo po śmierci Freuda (zmarł w 1939 roku) ze sformułowaną przez niego teorią osobowości? W niniejszym rozdziale postaramy się odpowiedzieć na to pytanie. Zanim jednak przystąpimy do omawiania tego zagadnienia, chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że z teorią psychoanalityczną działo się wiele różnych rzeczy jeszcze za życia Freuda. Aby się o tym przekonać, wystarczy porównać pracę Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, opublikowaną w latach 1916-1917 (wyd. pol. Wstęp do psychoanalizy, 1935), z Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse (Nowy wstęp do psychoanalizy), który został wydany w 1933 roku. W 1916 roku nie było id, ego ani superego. Nie było też popędu śmierci ani jego pochodnych, agresji i autodestrukcji. W 1916 roku lęk był skutkiem wyparcia: w 1933 był on jego przyczyną. Przed 1933 rokiem Freud rozwinął nową teorię żeńskiej odmiany kompleksu Edypa. Błędem jednak byłoby wyciągnięcie z tych porównań wniosku, że za życia Freuda teoria psychoanalityczna była ciągle modyfikowana. Wiele pierwotnych pojęć zostało takich samych. Dla stylu pracy Freuda charakterystyczne było raczej ciągłe dopracowywanie i rozszerzanie podstawowych idei, a nie ich radykalne rewidowanie.

Niektórzy sądzą, że Freud z wiekiem stał się bardziej skłonny do spekula tywnych rozważań i że jego spekulacje na temat genezy, struktury i dynamiki psychiki – co Freud nazywał „metapsychologią” – odbiegały znacznie od jego teoretycznych sformułowań, ściśle związanych z danymi uzyskanymi za pomocą bezpośredniej obserwacji klinicznej pacjentów. Inni wskazują jednak, że zalążki jego metapsychologii były już obecne w Project for a scientific psychology (1895 – Projekt psychologii naukowej) oraz w rozdziale 7 pracy Über der Traum (1900: wyd. poi. O marzeniu sennym, 1923) i że zawsze był zainteresowany dojściem do ogólnej teorii psychiki czy osobowości, a nie tylko opracowaniem teorii nerwicy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.