Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

WSTĘPNA FAZA ROZWOJU MOWY

Przy obecnym stanie wiedzy psychologicznej trudno podać w pełni usystematyzowany obraz rozwoju mowy dziecka we wczesnym dziecięctwie. Istnieją bowiem dziedziny już szczegółowo opisane, w których nie uwzględniono jednak dostatecznie mechanizmów rozwojowych: w innych badania szczegółowe prowadzone były z dużą precyzją, przeważają jednak badania wycinkowe, o charakterze fragmentarycznym, które jedynie pośrednio i z dużym zastrzeżeniem mogą być wykorzystane do wyjaśnienia złożonej problematyki dotyczącej rozwoju umiejętności posługiwania się przez dziecko systemem gramatycznym ‚języka ojczystego, opanowania jego fonologii, morfologii i składni.

Wiek niemowlęcy uważany jest powszechnie za okres wstępny i przygotowawczy w rozwoju mowy. W tym właśnie okresie dziecko przechodzi od krzyku i wydawania (nieartykułowanych dźwięków do wokalizacji różnorodnych fonemów, będących składnikami bardziej złożonych jednostek mowy. Rozwój fonetyki oraz stosunek głużęnia i gaworzenia34 do mowy właściwej stanowi zatem jedno z centralnych zagadnień kształtowania się początków mowy.

W Ostatnich dziesięcioleciach próbowano również ustalić p o d s t a w y fizj ologiczne rozwoju mowy. Liczne badania eksperymentalne z tego zakresu, prowadzone przez autorów radzieckich, pozwalają analizować -mechanizm rozwoju mowy w świetle praw rządzących dynamiką procesów nerwowych. Metoda odruchowo-warunkówa badań, dająca się doskonale zastosować również i do najwcześniejszych okresów rozwojowych, umożliwia nie tylko poznanie prawidłowości rozwoju mowy we wczesnym dziecięctwie, lecz wyjaśnia również te zjawiska z zakresu rozwoju mowy czło- wiekat dorosłego, które pozostawały niewytłumaczone, a często wręcz nieuchwytne za pomocą innych metod badawczychS5.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.