Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Wyobraźnia ejdetyczna

Wyobraźnią ejdetyczną odznaczają się nieraz osoby o szczególnych uzdolnieniach rachunkowych. Jeden z tego rodzaju przypadków, opisanych w 1964 roku (M. Jarosz i W. Pogorzelski), dotyczył chłopca piętnastoletniego. Pomijam tu charakterystykę jego uzdolnień rachunkowych, które przejawiały się zwłaszcza w zakresie mnożenia. Mnożył on np. liczby trzycyfrowe przez czterocyfrowe podając prawidłowy wynik po upływie kilkudziesięciu sekund. I tak np. po 40 sek. podał wyniki mnożenia 7425 przez 243, co wynosi 1 804 275. Zapamiętywał również, po stosunkowo krótkiej ekspozycji, długie szeregi cyfr. Otóż chłopiec ten, licząc w pamięci, wyobrażał sobie cyfry w postaci znaków drukowanych, czarnych na białym tle i dość dużych, „takich jak litery w tytule gazety”. Wykonując w pamięci działania na kil- kucyfrowych liczbach widział w wyobraźni kolejne wyniki, które utrzymywały się przez okres trwania obliczeń, tak że chłopiec mógł wracać do działań już wykonanych: obraz poszczególnych liczb nie zacierał się. W przypadku jednak gdy wykonywał mnożenie liczby pięciocyfrowej przez czterocyfrową, musiał notować na papierze niektóre wyniki obliczeń cząstkowych, gdyż wszystkie liczby, według jego wyrażenia, „nie mieściły się”, tak jakby tło, na którym umiejscawiał w wyobraźni liczby, okazywało się zbyt małe.

Ten sam chłopiec rysował, w sposób bardzo zbliżony do wzoru, pokazane mu poprzednio proste rysunki. Miało to miejsce również wówczas, gdy równocześnie eksponowano (przez 10 sek.) dwa rysunki. Jak wynika z wypowiedzi chłopca, patrząc na pustą kartkę papieru wyobrażał sobie wyraźnie widziany poprzednio rysunek i dostrzegając poszczególne linie pociągał wzdłuż nich ołówkiem. Uzupełniające badania wykazały, że nie były to powidoki (por. s. 46), lecz wyobrażenia odtwórcze.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.