Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Czy zachowanie można modyfikować przez odpowiedni trening?

Teza ta godziła w panujący wówczas w psychologii rozwojowej biolo- gizm. Toteż mimo jednostronności i mechanistycznego ujęcia zachowania się, behawioryzm odegrał w psychologii ważną rolę, stając się w latach trzydziestych kierunkiem dominującym w ogólnym nurcie psychologii. Wprowadził problematykę badań nad istotą procesu uczenia, się w prostych sytuacjach eksperymentalnych i nad warunkami, w których proces ten przebiega najefektywniej (kontynuatorzy Watsona – to twór– cy różnych teorii uczenia się).

Koncepcja, iż zachowanie się człowieka można modyfikować przez odpowiedni trening, wpłynęła w dużym stopniu na praktykę wychowawczą. Powszechne stało się np. dążenie do wyrabiania u dzieci odpowiednich nawyków (pokarmowych, eliminacyjnych itp.). Dopiero gdy po kilku latach rozpowszechniły się nowe, liberalistyczne koncepcje, zmieniły się i praktyki wychowawcze.

W latach trzydziestych, opierano się już na wynikach badań poprzedniego okresu. Wzrasta kilkakrotnie liczba publikacji53. Pojawił się i doczekał trzech wydań pierwszy duży podręcznik psychologii dziecka,, stanowiący kompendium wiedzy z tego zakresu M. Nowym kierunkiem tych lat stały się badania nad wpływem środowiska społeczno-ekonomicznego, przeprowadzane na szeroką skalę na próbach dzieci z całego kraju, jak również badania międzykulturowe6. One to. właśnie przyczyniły się do podważenia biologistycznęgo poglądu na rozwój dziecka, wykazując, że w zależności od warunków społeczno-ekonomicznych i kulturowych – dzieci w tym samym wieku przejawiają różne właściwości. W tym też czasie, pod wpływem teorii K. Lewina, zaczęto prowadzić intensywne badania nad’wpływem środowiska rodzinnego na dzieci, a mianowicie nad skutkami demokratycznej i autokratycznej atmosfery w rodzinie, nad skutkami rozmaitych postaw rodziców wobec dzieci. Wszystkie te badania prowadzi się i dzisiaj.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.