Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Zjawisko akceleracji w rozwoju psychicznym

Za istnieniem akceleracji w zakresie rozwoju umysłowego wypowiada się również Z. Włodarski (1973). Zwraca on uwagę, że „obecnie dzieci wyprzedzają wyraźnie swoimi zainteresowaniami rówieśników z poprzednich pokoleń, co można zaobserwować już w wieku przedszkolnym. Podobnie zakres wiadomości, jaki obecnie zdobywają dzieci przed rozpoczęciem systematycznej nauki szkolnej, i to nawet w tych przypadkach, gdy nie uczęszczały uprzednio do przedszkola, jest większy. Wiele zainteresowań pozostaje w ścisłym związku z rozwojem fizycznym dziecka, zwłaszcza (w późniejszym okresie – M. Ż.) z jego rozwojem płciowym, i zrozumiałe jest, że przyspieszeniu zachodzącemu w tym zakresie towarzyszy przyspieszenie odpowiednich zainteresowań. Te ostatnie wyrażają się m.in. w określonego rodzaju działaniach, a więc przyspieszenie rozwoju można obserwować również w zachowaniu młodego człowieka” (s. 50).

Z. Włodarski podkreśla jednak słusznie, że posiadamy zbyt mało wyników badań, które pozwoliłyby na dokonywanie ścisłych porównań rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży kolejnych pokoleń, a w niektórych sprawach brak jest w ogóle odpowiednich danych. Ponadto można przypuszczać, że w różnych dziedzinach rozwoju psychicznego akceleracja, jeśli w ogóle występuje, nie jest równomierna. Zwraca się np. uwagę na rozbieżność między znacznym przyspieszeniem rozwoju fizycznego a bardzo małym przyspieszeniem w sferze rozwoju osobowości i kształtowania cech charakteru (.tamże, s. 51 – 52).

Tak więc zjawisko akceleracji w zakresie różnych dziedzin’ rozwoju psychicznego, w tym także rozwoju umysłowego, o którym stosunkowo najwięcej wiemy, wymaga jeszcze bliższego zbadania i dokładniejszego wyjaśnienia jego złożonych przyczyn i mechanizmów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.