Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Zmiana podobieństwa bodźców i reakcji

Takie przypuszczenie potwierdza eksperyment Gibson (1941), w którym tak jak w eksperymentach Hamiltona bodźcami były figury geometryczne trudne do zwerbalizowania, reakcjami zaś – sylaby bez sensu. Dla wszystkich osób biorących udział w eksperymencie zadanie początkowe polegało na wyuczeniu się reagowania sylabami bez sensu na figury standardowe (S – R). W okresie interpolacji uczono się nowych reakcji na bodźce w różnym stopniu podobne do bodźców użytych w materiale początkowym. Oddzielne grupy osób badanych reagowały nowymi sylabami bez sensu na figury geometryczne w różnym stopniu podobne do figur standardowych (I grupa: S1a – R II grupa: Slb – Rjj III grupa: Slc -R1( przy czym a, b, c – reprezentują coraz mniejszy stopień podobieństwa między figurami geometrycznymi). Gibson stwierdziła, że im bardziej figury interpolowane były podobne do figur początkowych, tym słabiej badani je pamiętali. Podobne wyniki otrzymaliMcClelland i Heath (1943) Postman (1958) oraz Bilodeau i Schlosberg (1951).

Osgood, uogólniając wyniki uzyskane w podobnych eksperymentach, sformułował trzecie prawo empiryczne. Zmieniając równocześnie pierwsze i drugie elementy par, uzyskuje się hamowanie retroaktywne. Wielkość hamowania retroaktywnego wzrasta wraz ze wzrostem podobieństwa między bodźcami.

Wpływ podobieństwa bodźców i reakcji na hamowanie i ułatwienie retroaktywne oraz transfer najlepiej przedstawia trójwymiarowy wykres (rys. 51).

Na wykresie tym na osiach poziomych odłożono podobieństwo bodźców i podobieństwo reakcji. Podobieństwo bodźców zmienia się od ich identyczności do neutralności. Podobieństwo reakcji zmienia się w granicach od identycznych w obu materiałach do antagonistycznych. Oś pionowa wykresu wskazuje kierunek i wielkość transferu przy kolejnym uczeniu się dwóch materiałów. Uogólnienia zawarte w prawach empirycznych sformułowanych przez Osgooda nasuwają jednak pewne wątpliwości.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.