Przyjazne przedszkole – co to oznacza w praktyce? Dlaczego warto zastanowić się nad tym, żeby wysłać dziecko do takiego przedszkola?

Psycholodzy zgodnie twierdzą, że młode lata to pierwszorzędny czas w życiu człowieka. W tym czasie kształtuję się dużo mechanizmów nie tylko fizycznych, ale przede wszystkim psychicznych. Dlatego szalenie istotna, głównie w młodzieńczych latach, jest dobrana i pełna troski opieka nad dzieckiem.  

Przedszkole to kraina, która którą stworzono po to, aby zajmować się maluchami. prestiż tej instytucji rośnie przede wszystkim w środowisku matek i ojców, którzy chcą, żeby ich pociechy były w miejscu, gdzie staną się chronione. To, że rodzice martwią się o swoje pociechy jest jak najbardziej zrozumiała – podczas gdy oni są w pracy, chcą mieć pewność, że w tym czasie ich dzieci dobrze się bawią pod okiem dorosłych. Ranga wychowania przedszkolnego od lat wzrasta – w związku z tym oczekiwania w stosunku do placówek również.

Co jest najważniejsze w budowaniu przyjaznego przedszkola? I w których miastach powinniśmy ich oczekiwać?

Ważnym elementem stwarzania udanych relacji z maluchem jest czas, jaki spędza z nim opiekun – na zrozumienie jego pragnień i zainteresowań. W tej dziedzinie pośród polskich przedszkoli prym wiodą przedszkola prywatne, które zatrudniają najlepiej profesjonalnych opiekunów. 

Przyjazne przedszkole w Toruniu jest miejscem, w którym rodzice i dzieci czują się dobrze. Z tego względu konieczna jest duża częstotliwość konsultacji opiekunów z nauczycielami tak, aby utworzyło się między nimi wzajemne poczucie zaufania. Przedszkole, ma wiązać się z nauką, frajdą i świetnie spędzonymi latami, to pomaga maluchom w szybkiej adaptacji do nowego środowiska oraz powoduje, że dziecko chętnie a także szczęściem namalowanym na twarzy przychodzi do placówki. kluczowa rzecz zarówno dla opiekunów jak również dla samego przedszkola. 

Wedle analiz satysfakcji rodziców w czołówce najlepiej ocenianych placówek w segmencie przedszkoli prywatnych aktualnie znalazły się takie miasta jak: Kraków, Rzeszów, Toruń, Warszawa, Poznań czy Łódź. Jeśli chodzi o placówki niepubliczne – wyróżniają je przede wszystkim jakość opieki nad podopiecznymi oraz różnorodność gier i zabaw, które rozwijają dzieci. 

kluczowe cechy przyjaznego przedszkola:

 • Wzajemne oddziaływanie maluchów rodziców i nauczycieli na najlepszym poziomie – stałe przekazywanie rodzicom informacji o postępach, pochwały, ale również obustronne wskazówki
 • Posiadająca wysokie kwalifikacje sztab opiekunów oraz świetnie ułożona kadra kierownicza
 • kluczowym fragmentem, na który zwraca uwagę grono pedagogiczne, stanowi rozwój dzieci w każdej dziedzinie
 • maluchy pomnażają indywidualne skłonności i zdolności a także mają podczas tego zagwarantowane kompleksowe oparcie oraz kompleksową piecze dorosłych
 • Każdy wychowanek jest istotny – oryginalne nastawienie do podopiecznego, zaowocuje odnalezieniem indywidualnego talentu
 • Przywiązywanie wagi do preferencji np. w kwestii diety – tutaj również powtarza się podpunkt o obustronnej komunikacji pomiędzy mamą i tatą oraz nauczycielami

Dlaczego adwokat nie powinien się reklamować?

Niewątpliwie, reklama stała się dźwignią handlu oraz stanowi nierozłączny składnik działalności usługowej. Tymczasem zawody prawnicze, mimo iż z pozoru są działalnościami usługowymi, zakwalifikowane zostały do profesji zaufania publicznego, przez co poszukiwanie nowych klientów nie może stać się niezgodne z godnością zawodu. Profesja adwokata została ustawowo ograniczona w wielu aspektach. Jednym z przykładów takich restrykcji jest zakaz reklamy. Reklama kancelarii adwokackich poddana została restrykcjom, które każdy adwokat winien mieć na uwadze chcąc reklamować swoje usługi. Już samo odnalezienie się na prężnie rozwijającym się rynku e-marketingu to nie małe wyzwanie, a co dopiero analiza odpowiedniości postępowań w Internecie z kodeksem etyki adwokackiej.

Czy każdy rodzaj marketingu jest niedozwolony dla adwokata?

Jeśli rozchodzi się o promowanie usług adwokackich, w głównej mierze niedozwolone jest: 

 • zamieszczanie reklam w prasie oraz pozostałych środkach masowego przekazu;
 • reklamowanie własnej osoby, kancelarii a także firmy podczas wystąpień w mediach masowych;
 • redagowanie relacji prasowej, radiowej, telewizyjnej ze sprawy, w której adwokat udzielał pomocy prawnej;
 • płatne inspirowanie artykułów prasowych lub audycji, które pod pretekstem obiektywnej informacji będą służyć promocji adwokata a także jego kancelarii;
 • komentowanie w audycjach prowadzonej przez siebie sprawy.

Ponadto Kodeks Etyki Adwokackiej zakazuje przyciągania petentów w sposób sprzeczny z godnością zawodu, wykorzystywania usług podmiotów pozyskujących klientów, natarczywego narzucania własnych usług, a także wszelakich pozostałych prób pozyskiwania klientów z pogwałceniem prawa oraz zasad współżycia społecznego.

Jaką metodą adwokat może wypromować własne usługi?

Wszelkie próby prowadzenia reklamy kancelarii czy też promowanie osoby adwokata zostały bezwzględnie zabronione. Kodeks Etyki Adwokackiej dopuszcza możliwość zamieszczenia informacji o adwokacie w środkach masowego informacji. Jednakże i w tej kwestii wprowadza obostrzenia – informacja o działalności adwokackiej powinna być precyzyjna, nie powinna wprowadzać w błąd, natomiast jej forma powinna być zgodna z wytycznymi. W związku z powyższym adwokat jest uprawniony do informowania o świadczonej pomocy prawnej dla przykładu poprzez zamieszczanie nowin na dokumentach firmowych, umieszczanie adnotacji w prasie, w książkach adresowych oraz telefonicznych a także umieszczanie informacji na stronach internetowych.

Dodatkowo, adwokat ma prawo do oznajmiania o swoich preferencjach zawodowych oraz umiejętności mówienia językami obcymi. Dodatkowo zasady etyki zawodowej dają możliwość adwokatom na umieszczanie oznaczeń o prowadzonej firmie na budynkach siedzib kancelarii oraz posługiwanie się poprzez adwokatów tytułami naukowymi.
Trzeba pamiętać, iż informacja została dopuszczona, reklama jest zakazana. Adwokat za próbę nabywania petentów na sposób niezgodny z godnością zawodu podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Źródło: Strona internetowa adwokata z Warszawy