Dlaczego adwokat nie powinien się reklamować?

Niewątpliwie, reklama stała się dźwignią handlu oraz stanowi nierozłączny składnik działalności usługowej. Tymczasem zawody prawnicze, mimo iż z pozoru są działalnościami usługowymi, zakwalifikowane zostały do profesji zaufania publicznego, przez co poszukiwanie nowych klientów nie może stać się niezgodne z godnością zawodu. Profesja adwokata została ustawowo ograniczona w wielu aspektach. Jednym z przykładów takich restrykcji jest zakaz reklamy. Reklama kancelarii adwokackich poddana została restrykcjom, które każdy adwokat winien mieć na uwadze chcąc reklamować swoje usługi. Już samo odnalezienie się na prężnie rozwijającym się rynku e-marketingu to nie małe wyzwanie, a co dopiero analiza odpowiedniości postępowań w Internecie z kodeksem etyki adwokackiej.

Czy każdy rodzaj marketingu jest niedozwolony dla adwokata?

Jeśli rozchodzi się o promowanie usług adwokackich, w głównej mierze niedozwolone jest: 

  • zamieszczanie reklam w prasie oraz pozostałych środkach masowego przekazu;
  • reklamowanie własnej osoby, kancelarii a także firmy podczas wystąpień w mediach masowych;
  • redagowanie relacji prasowej, radiowej, telewizyjnej ze sprawy, w której adwokat udzielał pomocy prawnej;
  • płatne inspirowanie artykułów prasowych lub audycji, które pod pretekstem obiektywnej informacji będą służyć promocji adwokata a także jego kancelarii;
  • komentowanie w audycjach prowadzonej przez siebie sprawy.

Ponadto Kodeks Etyki Adwokackiej zakazuje przyciągania petentów w sposób sprzeczny z godnością zawodu, wykorzystywania usług podmiotów pozyskujących klientów, natarczywego narzucania własnych usług, a także wszelakich pozostałych prób pozyskiwania klientów z pogwałceniem prawa oraz zasad współżycia społecznego.

Jaką metodą adwokat może wypromować własne usługi?

Wszelkie próby prowadzenia reklamy kancelarii czy też promowanie osoby adwokata zostały bezwzględnie zabronione. Kodeks Etyki Adwokackiej dopuszcza możliwość zamieszczenia informacji o adwokacie w środkach masowego informacji. Jednakże i w tej kwestii wprowadza obostrzenia – informacja o działalności adwokackiej powinna być precyzyjna, nie powinna wprowadzać w błąd, natomiast jej forma powinna być zgodna z wytycznymi. W związku z powyższym adwokat jest uprawniony do informowania o świadczonej pomocy prawnej dla przykładu poprzez zamieszczanie nowin na dokumentach firmowych, umieszczanie adnotacji w prasie, w książkach adresowych oraz telefonicznych a także umieszczanie informacji na stronach internetowych.

Dodatkowo, adwokat ma prawo do oznajmiania o swoich preferencjach zawodowych oraz umiejętności mówienia językami obcymi. Dodatkowo zasady etyki zawodowej dają możliwość adwokatom na umieszczanie oznaczeń o prowadzonej firmie na budynkach siedzib kancelarii oraz posługiwanie się poprzez adwokatów tytułami naukowymi.
Trzeba pamiętać, iż informacja została dopuszczona, reklama jest zakazana. Adwokat za próbę nabywania petentów na sposób niezgodny z godnością zawodu podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Źródło: Strona internetowa adwokata z Warszawy